VIDEO

14. jūnija Komunistiskā genocīda upuru 80 gadu piemiņas svētbrīža tiešraides ieraksts no Sv. Pētera baznīcas.

Svētbrīdi organizēja un vadīja Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. draudze sadarbībā ar Latvijas ev. lut. Baznīcu.

Svētbrīdī piedalās Latvijas Nacionālās operas soliste Ieva Parša un ērģelnieks Juris Griņēvičs.

Pieminot 1941. gada 14. jūnijā izvestos, mācītājs Dr. G. Kalme svētbrīža uzrunā sacīja: “Atceroties aizvestos verdzībā, nevis raudāsim un vaimanāsim, bet godināsim viņus kā tādus, kurus okupācijas režīms atzina par sev bīstamiem. Viņi bija tās cilvēcības nesēji, kuŗu sev, kā nīstamu Dieva dāvanu, režīms gribēja iznīdēt. Mantosim no viņiem gribu, vēlmi, spēju un prasmi pretoties ļaunumam - ārējam un iekšējam.”

Baznīcu Nakts svētbrīdis, kas norisinājās Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. baznīcā 29.05.2021. no plkst. 21 līdz 22.

Svētbrīdī tika akcentēti Jēzus vārdi “Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu!” (Lk 12:49).

Pulksten 21:00 notika kopīga Tēvreizes lūgšana. Pēc tam sekoja Sv. Rakstu lasījumu daļa (ev. Ingmārs Ļakas) savienota ar senās mūzikas vokālās grupas Ars Antiqua Riga (māksl. vadītājs - Pēteris Vaickovskis) pavadījumu. Noslēgumā visi tika aicināti doties laukā no dievnama uz Kunga kā uguns atklāšanās daļu ar Studio FOTIA uguns priekšnesumu. Ap 22:00 pasākuma noslēdzošā baznīcas zvanu zvanīšana.

Svētbrīža tiešraidi nodrošināja Anatolijs Ci.

#BaznīcuNakts2021